VÅR KUNSKAP - DIN TRYGGHET


När ni behöver oss finns vi där. 

Vi åtgärdar skador, utför rivningar och sanerar bort farligt avfall.


För er hälsa och säkerhet.RIVNING

Vi tillämpar många olika rivningsmetoder som vi anpassar efter era önskemål.


När rivning utförs, ser vi till att minska vår miljöpåverkan i så hög grad vi bara kan. 

Vi erbjuder också "grön rivning", vilket innebär att så mycket material som möjligt skall kunna återanvändas till andra byggnationer.

SANERING

Sanering av miljö -och hälsofarligt material. Några av de saneringstjänster vi erbjuder:


                    • Asbest          • PCB


                    • Mögel           • Nikotin

 

ANALYS

Är du osäker ifall du har asbest eller annat farligt material i ditt hus?


Vi utför inventeringar och analyser som vi sedan går igenom med dig för att hitta vilken lösning som passar dig bäst.

Saneo - Hem

GODKÄND F-SKATT

Copyright© Saneo Riv & Sanering 2020

Följ  med oss  på Facebook!